OLEH : PSIKOLOG/SINSHE FUDIN PANG DARI "ACCURATE" HEALTH CENTER MEDAN

Laman

Selasa, 30 November 2010

Tidak Boleh Putus Asa


Walaupun selokan berkelok-kelok, airnya tetap mengalir terus. Walaupun banyak rintangan kita tidak boleh putus asa, harus tetap melangkah dengan mantap dan penuh keyakinan

Kebajikan sama dengan Orang Lain

Selain melakukan sendiri, seseorang hendaknya juga mau mengajurkan orang lain melakukan kebajikan yang sama dengan yang telah dilakukannya sendiri

Selasa, 23 November 2010

Lakukan dengan CINTA

Yang penting bukanlah seberapa banyak yang anda lakukan, tetapi seberapa banyak cinta yang anda tuang ke dalamnya.

Sebuah Pemberian

Tidak ada seorang pun pernah menjadi miskin karena memberi

Selasa, 16 November 2010

TERIMA KASIH


Terima kasihlah kepada orang yang telah menipu anda, karena dia telah menambah pengalaman dan wawasan anda

Selasa, 02 November 2010

CINTA yang AMAN

Mencintai tidak harus memiliki yang dicintai,tetapi yang harus dimiliki dan dicintai adalah cinta itu sendiri. Inilah jenis cinta yang aman